VÚC Žilina

Požiarne uzávery s inverznými elektronickými zámkami.