Otázky a odpovede

Na čo sú ochranné fólie?

Výrobky sú opatrené vnútornou a vonkajšou ochrannou fóliou. Tieto fólie chránia výrobky pred poškodením pri výrobe, doprave, manipulácii, montáži, nie pri stavebných úpravách (napr. pri omietaní ostení). Povinnosťou montážnej skupiny je tieto fólie po zabudovaní výrobku do otvoru odstrániť, pretože neslúžia na ochranu pred poškodením pri murárskych prácach.

Ako odstránim hrubé nečistoty po omietaní?

Zhotoviteľ doporučuje odberateľovi pred omietaním prekryť celé okná igelitovými fóliami, pri hliníkových výrobkoch je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kontaktu hliníka s vápnom a cementom, z toho dôvodu doporučujeme chrániť povrch hliníkových výrobkov pri omietaní bezpečnostnou páskou. Ak tak neučiní, doporučujeme hrubé nečistoty bezprostredne po omietaní odstrániť namočenou murárskou štetkou.

Ako čistiť a ošetrovať okná?

Nečistíte prosím na Vašich oknách iba sklo, ale i rám  - zvýšite tým úžitkovú hodnotu okna. K čisteniu rámu používajte bežné čistiace prostriedky bez rozpúšťadiel a drsných čiastočiek, ako napr. čistiace mlieko alebo Pril.
PVC materiál profilov okien má sklony k elektrostatickému náboju. Leštenie túto vlastnosť ešte zvýrazňuje. Vzniku elektrostatického náboja možno predísť čistiacim prostriedkom obsahujúcim antistatikum (napr. Pronto spray proti prachu vhodné na nábytok, plast, sklo, TV A Hifi, iné čistiace prostriedky pre PVC časti osobných počítačov). Takýto čistiaci prostriedok zabezpečí odbúranie vysokého elektrostatického náboja na PVC profiloch a tým redukuje sklon k opakovanému znečisťovaniu (k usádzaniu prachu na oknách).

Je treba vykonávať údržbu tesnení?

Tesnenia z moderných materiálov podliehajú, ako všetky materiály, prirodzenému starnutiu. Aby Vaše tesnenia na oknách a dverách tesnili proti vode a prievanu dlhšiu dobu, teda zostali pružné a funkčné, natrite ich raz, alebo viackrát do roka silikónovým olejom, jelením lojom alebo mastencom. Sú bežne dostupné v obchodoch. Tesniace profily z PVC, alebo kaučuku by nemali prísť do styku s koncentrovanými čistidlami.

Na čo slúžia odvodňovacie otvory?

Na každom okne sú z vonkajšej strany umiestnené odvodňovacie otvory na vytečenie vniknutej vody – udržiavajte ich voľné a čisté. Odvodnenie nájdete, ak otvoríte krídlo okna a pozriete na spodnú stranu rámu pred vonkajší doraz.

Je kovanie dôležité?

Vaše okná sú vybavené technicky vysokohodnotným kovaním. Je to veľmi dôležitý prvok Vášho okna. Všetky časti kovania sú spotrebné diely a sú schopné riadnej funkcie ak je vykonávaná ich pravidelná údržba. Pohyblivé časti je potrebné premazať, aby sa ľahko pohybovali (doporučujeme tekutú vazelínu v spreji). Takúto údržbu je potrebné vykonať najmenej raz za rok.