Polyfunkčný objekt, Kamenná ul.

Realizácia fasády, strojová omietka