Liptovské múzeum v Ružomberku

Presklenie schodiska pevným zasklením s použitím ventilačných klapiek na vetranie tlakovým spádom.