Deliace steny

deliace steny

Sklené fixné steny sa používajú v priestoroch kde nie je možné osadiť len samostatné sklené dvere, ale je potrebné vyplniť aj okolitý priestor. Samotné dvere sú súčasťou konštrukcie a sú uchytené pomocou kovaní priamo v sklených paneloch.

Sklené parkovacie steny sú veľmi efektným a praktickým riešením pre rozdelenie/predelenie veľkých miestností na menšie, so zachovaním možnosti spätného vytvorenia jednej veľkej sály. Vďaka použitiu skla nedochádza k obmedzeniu prestupu svetla, ale zároveň je priestor možné využívať variabilne.